بتکارت-نمایندگی
نمایندگی بتکارت

عضویت به عنوان نماینده‌ی مجازی

در سیستم نمایندگی بتکارت به کسانی که علاقه ‌مند به نحوه فعالیت در فضای مجازی و آنلاین می‌باشند، نماینده مجازی گفته می‌شود. این نمایندگان با دریافت پنل مدیریت قادر به ساخت لینک، دریافت بنر و دیگر ابزارهای لازم جهت فعالیت آنلاین می‌باشند.

عضویت

عضویت به عنوان نماینده‌ی حقیقی

نمایندگان حقیقی کسانی هستند که عموماً بصورت حضوری فعالیت خود را انجام داده و افراد را به سایت بتکارت دعوت و سودآوری می‌کنند. در این روش کلیه دسترسی‌های لازم جهت مدیریت افراد از قبیل ثبت‌نام، شارژ، برداشت و غیره به نماینده ارائه می‌گردد.

عضویت